ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...

 11 มกราคม 2566
  : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift ... ดูเพิ่มเติม
 19 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 38 )
  : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ เพิ่มเติม (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
 รายละเอียด : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้า ... ดูเพิ่มเติม
 15 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 74 )
  : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
 รายละเอียด : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้า ... ดูเพิ่มเติม
 12 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 52 )
  : ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้หูหับ สาเหตุ-อาการ และการป้องกัน
 รายละเอียด : 12 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้หู ... ดูเพิ่มเติม
 12 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 72 )
  : รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปฯ
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (รายละเอียด PDF) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื ... ดูเพิ่มเติม
 05 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 82 )
  : ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงฯ
 รายละเอียด : 5 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (รายละเอียด PDF) เรื่อง ... ดูเพิ่มเติม
 31 มกราคม 2567 ( เปิด : 66 )
  : ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2567
 รายละเอียด : 31 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF3) เรื่อง ระงับการจ่าย ... ดูเพิ่มเติม
 31 มกราคม 2567 ( เปิด : 72 )
  : ประกาศ ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2567
 รายละเอียด : 31 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ ... ดูเพิ่มเติม
 31 มกราคม 2567 ( เปิด : 85 )
  : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 รายละเอียด : 31 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF1) เรื่อง บัญชีรายชื่อ ... ดูเพิ่มเติม
 31 มกราคม 2567 ( เปิด : 237 )
  : ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
 รายละเอียด : 31 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (รายละเอียด PDF) เรื่อง กา ... ดูเพิ่มเติม
 30 มกราคม 2567 ( เปิด : 161 )
  : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ
 รายละเอียด : 30 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (รายละเอียด PDF) เรื่อง ร ... ดูเพิ่มเติม
 22 มกราคม 2567 ( เปิด : 214 )
  : ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (ภ.ด.ส.3)
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ... ดูเพิ่มเติม