ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด ...

13 มกราคม 2567
: ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาล
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 43 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ทำแนวกันไฟ ณ บ้านแม่กอน
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำ ... ดูเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 74 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ทำแนวกันไฟ ณ บ้านห้วยตีนตั่ง
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ทต.ทุ่งข้าวพวง โดย ... ดูเพิ่มเติม
15 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 47 )
: กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่งข้าวพวง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถตกดอย ณ บ้านขุนคอง
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กู้ภัยอินทรี ทต ... ดูเพิ่มเติม
14 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 60 )
: กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง การทำวุ้นแฟนซี-พับดอกไม้จากใบเตย
รายละเอียด : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมก ... ดูเพิ่มเติม
13 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 54 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick Off แก้ไขปัญหาหมอกควัน PM.2.5 ณ อช.ผาแดง
รายละเอียด : วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ทต. ... ดูเพิ่มเติม
13 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 94 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงระบบ FireD ระดับตำบล
รายละเอียด : วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ทต.ทุ่งข้าวพวง โ ... ดูเพิ่มเติม
10 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 56 )
: นายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานประเพณีกินวอของพี่น้องชนเผ่า
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านนายกฯ ศรีวอน ... ดูเพิ่มเติม
10 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 68 )
: นำโดยนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ร่วมกิจกรรม พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านแม่กอนใน
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ทต.ทุ่งข้าวพวง โดย ... ดูเพิ่มเติม
08 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 178 )
: (8) การเเข่งขันกีฬาสหมิตรเกมส์ 2567 ณ สนามกีฬา ทต.ทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : 8 กุมภาพันธ์ 2567 ภาพบรรยากาศการเเข่งขันกีฬาสหมิตร ... ดูเพิ่มเติม
07 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 148 )
: การขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : 7 กุมภาพันธ์ 2567 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน RE- ... ดูเพิ่มเติม
06 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 96 )
: นายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำงานวางท่อ ณ บ.แม่กอน
รายละเอียด : วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. เทศบ ... ดูเพิ่มเติม
06 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 136 )
: นายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ - ก.บ.อ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายละเอียด : วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. เทศบา ... ดูเพิ่มเติม
05 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 115 )
: กู้ภัยอินทรี นำโดยปลัดฯ สฤษดิ์ สุภาเลิศ ออกปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัย ณ บ.ห้วยเป้า
รายละเอียด : วันจันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่งข ... ดูเพิ่มเติม
02 กุมภาพันธ์ 2567 ( เปิด : 142 )
: ภาพบรรยากาศการเเข่งขันกีฬาสหมิตรเกมส์ 2567 ณ สนามกีฬา ทต.ทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภาพบรรยากาศการเเข่งขันกีฬาสหมิตร ... ดูเพิ่มเติม