mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

แผนผังแสดงโครงสร้าง


เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

...

ช่องทางการติดต่อ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

1. ติดต่อช่องทาง : ติดต่อด้วยตนเอง ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

แผนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ขยายแผนที่ » Link : ขยายแผนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เลขที่ 9 หมู่ 7 บ.ห้วยตีนตั่ง

ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170

2. ติดต่อช่องทาง : โทรศัพท์ / โทรสาร

 

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

โทรศัพท์ 053-048120-3 053-045080

โทรสาร 053-045080 ทุกวันในเวลาราชการ

กู้ภัยเทศบาล 053-045123 (24 ชั่วโมง)

สายด่วนผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร : สภาเทศบาล : หัวหน้าส่วนราชการ

3. ติดต่อช่องทาง : โซเชียลมีเดีย - Social Media (Facebook , Line)

 
Facebook » Link : www.facebook.com/เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง


Line ID » Link : @jim4413x

4. ติดต่อช่องทาง : จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Mail)

จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Mail) » Link : saraban@tkpm.go.th

5. ติดต่อช่องทาง : แบบฟอร์มเว็บไซต์

แบบฟอร์มเว็บไซต์ ติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง » Link : แบบฟอร์มเว็บไซต์

UP TO TOP